آ��زش زبا�� ���دس�� ع�را�� �ر�ش �ا��

پی دی اف بوک

فروشگاه جامع کتاب های مهندسی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
برنامه محاسبات شیت های خروجی گزارش ژئوتکنیک (اتوماتیک) 200,000 تومان
برنامه اکسل محاسبه تمام اتوماتیک محاسبه طرح اختلاط بتن به روش ملی (گام به گام) 65,000 تومان
اکسل و شیت های طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال 75,000 تومان
برنامه محاسبه آزمایش برش مستقیم (مهندسی ژئوتکنیک) 35,000 تومان
برنامه اکسل محاسبات مربوط به استعداد روانگرایی 65,000 تومان
اکسل محاسبات چکش اشمیت به همراه شیت خروجی 55,000 تومان
شیت آزمایش سه محوری CUو UU و CD 55,000 تومان
اکسل محاسبات آزمایش تحکیم (ادیومتر) خاک 40,000 تومان
اکسل محاسبات آزمایش دانه بندی و هیدرومتری به همراه شیت خروجی 40,000 تومان
برنامه اکسل محاسبات تعیین مقاومت فشاری از مغزه بتن 55,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار flac 100,000 تومان
نمونه پاورپویت برای ارائه پایاان نامه 6,000 تومان
حل تمرینات فصل هفتم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 6,000 تومان
حل تمرینانت فصل چهارم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 6,000 تومان
حل تمرینانت فصل سوم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 6,000 تومان
حل تمرینانت فصل پنجم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 6,000 تومان
حل تمرینانت فصل دوم کتاب Soil Behaviour wood 6,000 تومان
حل تمرینانت فصل اول کتاب Soil Behaviour wood 6,000 تومان
حل تمرین ژئوتکنیک لرزه‌ای کتاب کرامر فصل دوم 6,000 تومان

تعداد صفحه(1):