آ��زش زبا�� ���دس�� ع�را�� �ر�ش �ا��

پی دی اف بوک

فروشگاه جامع کتاب های مهندسی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
برنامه محاسبات شیت های خروجی گزارش ژئوتکنیک (اتوماتیک) 4,010,000 ریال
برنامه اکسل محاسبه تمام اتوماتیک محاسبه طرح اختلاط بتن به روش ملی (گام به گام) 1,135,000 ریال
اکسل و شیت های طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال 1,950,000 ریال
برنامه محاسبه آزمایش برش مستقیم (مهندسی ژئوتکنیک) 975,000 ریال
برنامه اکسل محاسبات مربوط به استعداد روانگرایی 1,135,000 ریال
اکسل محاسبات چکش اشمیت به همراه شیت خروجی 920,000 ریال
شیت آزمایش سه محوری CUو UU و CD 975,000 ریال
اکسل محاسبات آزمایش تحکیم (ادیومتر) خاک 1,135,000 ریال
اکسل محاسبات آزمایش دانه بندی و هیدرومتری به همراه شیت خروجی 745,000 ریال
برنامه اکسل محاسبات تعیین مقاومت فشاری از مغزه بتن 975,000 ریال
جزوه آموزشی نرم افزار flac 1,145,000 ریال
نمونه پاورپویت برای ارائه پایاان نامه 11,500 تومان
حل تمرینات فصل هفتم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 11,500 تومان
حل تمرینانت فصل چهارم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 11,500 تومان
حل تمرینانت فصل سوم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 11,500 تومان
حل تمرینانت فصل پنجم کرامر درس ژئوتکنیک لرزه‌ ای 11,500 تومان
حل تمرینانت فصل دوم کتاب Soil Behaviour wood 11,500 تومان
حل تمرین ژئوتکنیک لرزه‌ای کتاب کرامر فصل دوم 11,500 تومان

تعداد صفحه(1):